Dekreuen

 Corduroy’s X-ray Lord Mountbatten

NJK + Ned. Kamp + Holland Cup Jeugd winner en Winner+ WOW 2022 + Clubwinnaar 2023
Internationaal Kampioen, Duits KFT en Duits VDH Kampioen

Stamboom Corduroy’s X-ray Lord Mountbatten
VWD vrij